Ondra Hork

...pezdvan Pojem nebo Horkyn je pohledn chlapk s vlnitou koz bradkou. Jedn se o velice spoleenskou osobu, kter rda bav ostatn psedc. Ondejovm hlavnm konkem (vedle zpvu, en a vna) je navtvovn vrchlabskch restaurac, pevn Sklpku a Druby. Pracuje jako vrobce a instalatr reklamnch cedul, vloh apod. Zamstnn mu pin ivotn jistotu, bez kter by se poslze nemohl vnovat svm kadodennm pochzkm.

poslouch:

krom maminky vechny a hlavn Brnnskou alternativn scnu

[zpt]
DieZain - PeKut (c) :::